V HARMONII S BUDOUCNOSTÍ

Lidé, nápady, inovace

BUDOUCNOST JE PLNÁ NÁPADŮ, KTERÉ U NÁS VZNIKAJÍ

Svět práce se mění každým dnem. Proto je pro nás důležité být součástí těchto změn. Jen tak vás můžeme podporovat stále efektivnějšími, udržitelnějšími a modernějšími metodami. Díky naší zvídavosti, ambicím a vysokým standardům, které si sami stanovujeme, Vám můžeme nabídnout správné řešení v každé situaci. Zjistěte více o tom, jak pomáháme utvářet budoucnost našeho odvětví jako poskytovatel komplexních služeb.

Person hält eine leuchtende Glühbirne

INOVACE

Inovace představuje neustálé hledání nových cest a nastavování standardů – to je výzva, kterou se nebojíme přijmout. Naším záměrem je nejen optimalizovat naši škálu služeb jako, ale také se rozvíjet jako zaměstnavatel. Naší misí je „Kvalita pro lidi a budovy“, a proto jsme pevně rozhodnuti věnovat se oběma aspektům.

UDRŽITELNOST

#dorfnergoesGREEN – chceme změnit budoucnost naší společnosti, našich zákazníků, našich zaměstnanců a příští generace. Naše certifikace podle norem DIN EN ISO 14001 (systém environmentálního managementu) a DIN EN ISO 50001 (systém energetického managementu) dokazují, že udržitelností žijeme každý den. Skupina Dorfner je také členem Bavorského paktu pro životní prostředí, v němž bavorská zemská vláda a bavorský průmysl deklarují svůj pevný závazek ke spolehlivé ochraně životního prostředí, která jde nad rámec zákonů a předpisů.

Ein Wald mit einem riesen Baum voll mit Ästen und grünen Blättern.
Ein Laptop auf dem gearbeitet wird, daneben liegt ein Handy und eine Brille

PERSONÁL A ZNALOSTI

Naše pojetí kvality zahrnuje kompetentní, zkušený a řádně vyškolený personál. Komplexní program školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců a vedoucích pracovníků je proto pro nás standardem.
Abychom jej mohli efektivně realizovat, zřídili jsme Akademii Hanse Dorfnera – pojmenovanou po zakladateli společnosti. Ať už se jedná o zajištění kvality, řízení hygieny, výživu, obchod, rétoriku, technologie nebo IT – Dorfner Academy nabízí vhodný seminář pro každého zaměstnance.
Zaměstnanci mají také přístup k rozsáhlé nabídce online školení, která slouží například k seznámení pracovníků úklidu a vysvětlení nejdůležitějších kroků prostřednictvím videa.