CERTIFIKÁTY

Naše odborné znalosti a ambice nás odlišují

NENECHÁVÁME KVALITU NÁHODĚ

Hlavní myšlenka skupiny Dorfner „Kvalita pro lidi a budovy“ znamená důsledné zaměření na kvalitu. Hlavní myšlenka je hlavní součástí firemní filozofie a cílem každého zaměstnance.

Kvalitu našich služeb zaručujeme prostřednictvím integrovaného a komplexního systému řízení.
Systém zajištění kvality DOQUM shromažďuje údaje podle katalogu prostor, specifikací služeb, popisů pracovních míst a stížností a pomáhá nám dlouhodobě zajišťovat kvalitu na sjednané úrovni.

Verze DOQUM speciálně pro gastronomii byla vyvinuta na základě pracovních procesů a požadavků na kvalitu v každodenní praxi komerční kuchyně a lze ji individuálně přizpůsobit jakékoli provozní situaci. Do systému DOQUM jsou integrovány hygienické kontrolní body a kritické kontrolní body zákonem vyžadovaného konceptu HACCP. DOQUM je jedním z mála systémů v oboru, který je certifikován podle normy DIN EN 13549.

DIN EN ISO 9001:2015 pro řízení kvality

Při certifikaci podle normy DIN EN ISO 9001:2015 je kladen důraz na posouzení systému řízení kvality podniku. Ten, kdo může předložit toto osvědčení, má zavedený systém řízení podle normy, který splňuje požadavky zákazníků a zároveň právní a regulační požadavky při výrobě výrobků a poskytování služeb, a snaží se neustále zlepšovat.

DIN EN ISO 14001:2015 pro environmentální management

Norma DIN EN ISO 14001:2015 potvrzuje implementaci mezinárodní normy a jejích požadavků.
Zastřešujícím cílem této normy je podpora ochrany životního prostředí v souladu se sociálně-ekologickými aspekty. Kontroluje se mimo jiné provádění environmentální politiky, environmentálních cílů a programů, jakož i snižování dopadů na životní prostředí, které byly pro podnik identifikovány.

DIN EN ISO 50001:2018 pro energetický management

Cílem této normy je podpořit organizace při zavádění systémů a procesů pro zlepšení energetické účinnosti. Systematický přístup k zavádění, implementaci, udržování a zlepšování systému energetického managementu by měl organizaci umožnit dosahovat neustálého zlepšování výkonnosti energetického managementu, energetické účinnosti a úspor energie.

RAL-GZ 902 společnosti RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V.

Značka kvality, která je speciálně uznávaná pro úklidové firmy v budovách, znamená vysokou kvalitu, transparentní poměr cena/výkon, ekologickou úklidovou technologii a spravedlivé odměňování zaměstnanců.

Značka kvality RAL „Kompetentní stravování“

Značka kvality udělovaná Sdružením pro kvalitu výživy (Gütegemeinschaft Ernährungs-Kompetenz e. V.) je důkazem toho, že společnost neustále dodržuje standardy kvality nabízených pokrmů a diet.
Značkou kvality je označeno také výživové poradenství.

AMS sdružení pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů ve stavebnictví

Certifikát AMS (systematická ochrana zdraví při práci) Bau je udělován společnostem, jejichž řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídá směrnicím AMS BAU a prokazatelně implementuje požadavky OHSAS 18001:2007 na základě posouzení jmenovanými auditory společnosti BG Bau. Zahrnuje systematickou a účinnou ochranu zdraví při práci.

Člen Bavorského paktu pro životní prostředí

Bavorská zemská vláda a bavorský průmysl vytvořily Bavorský pakt pro životní prostředí. Účastníci se zavazují poskytovat kvalifikované dobrovolné služby v oblasti životního prostředí s cílem chránit přírodní zdroje a ekosystémy, které jsou základem našeho života.

RAL-GZ 992/1 Prádelny pro objekty a domácnosti

Značku kvality RAL 992/1 uděluje Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e. V. za kontrolu procesů v komerčních prádelnách. Během testování a průběžného sledování nezávislým výzkumným ústavem musí být prokázána vysoká kvalita přípravy prádla z domácností a komerčních odvětví, jako jsou hotely, stravovací zařízení, průmysl nebo obchod.

RAL-GZ 992/2 Nemocniční prádelny

Kromě požadavků RAL-GZ 992/1 pro prádelny pro objekty a domácnosti musí společnost prokázat splnění určitých hygienických požadavků pro certifikaci podle RAL-GZ 992/2 pro nemocniční prádelny. Mezi kritéria patří například oddělení „dekontaminovaných“ a „kontaminovaných“ zón v prádelně, používání dezinfekčních pracích postupů nebo přítomnost certifikovaného hygienika.

RAL-GZ 992/3 Prádlo z potravinářských podniků

Značka kvality RAL 992/3 pro prádlo z potravinářských podniků Gütegemeinschaft sachgemäßer Wäschepflege e. V. se uděluje nezávisle na ostatních značkách kvality. Během šestiměsíčního školícího období se sleduje kontrola procesů a dodržování přísných hygienických norem. Jako certifikovaná prádelna zaručuje společnost správnou a hygienickou přípravu všech druhů textilií používaných při výrobě a zpracování potravin.

RAL-GZ 992/4 Prádlo použité obyvateli pečovatelských zařízení

Značka kvality RAL 992/4 pro prádlo obyvatel z pečovatelských zařízení má za cíl poskytnout zařízením maximální úroveň hygienické jistoty. Pro získání certifikátu je třeba prokázat, že práce jsou prováděny v souladu s požadavky značek kvality 992/2 a/nebo 992/3. Kromě toho je hygienický stav potvrzen odborníkem z neutrálního zkušebního ústavu během každoroční neohlášené kontroly. Specifické požadavky RAL-GZ 992/4 vycházejí z doporučení směrnic „Textil v pečovatelských zařízeních“ Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e. V. (Sdružení pro kvalitu profesionální péče o prádlo).

ČSN EN ISO 9001:2016 pro řízení kvality v oblasti úklidových služeb

ČSN EN ISO 9001:2016 je českou verzí mezinárodně uznávané normy ISO 9001:2015, která specifikuje požadavky na systémy managementu kvality (QMS). Tato norma je navržena tak, aby pomáhala organizacím řídit jejich procesy a zlepšovat jejich výkonnost v rámci neustálého zlepšování, přičemž hlavním cílem je zvyšování spokojenosti zákazníků.

ČSN EN ISO 45001:2018 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v oblasti úklidových služeb

ČSN EN ISO 45001:2018 je českou verzí mezinárodní normy ISO 45001:2018, která se zaměřuje na systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tato norma specifikuje požadavky a pokyny pro vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí a pomáhá organizacím neustále zlepšovat jejich výkonnost v oblasti BOZP.

ČSN EN ISO 14001:2016 pro environmentální management v oblasti úklidových služeb

ČSN EN ISO 14001:2016 je českou adaptací mezinárodní normy ISO 14001:2015, která specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu (EMS). Tato norma pomáhá organizacím identifikovat, řídit a systematicky zlepšovat jejich dopad na životní prostředí.